BLOG

Ordlista för SEO: viktiga begrepp inom sökmotoroptimering

Om du är ny i världen av sökmotoroptimering (SEO) finns en hel del användbara ord som kan vara bra att lära dig. Den här ordlistan hjälper dig att förstå några av de viktigaste begreppen inom SEO. Genom att förstå dessa termer kommer du att vara bättre rustad för att förbättra din webbplats placering på sökmotorernas […]

Om du är ny i världen av sökmotoroptimering (SEO) finns en hel del användbara ord som kan vara bra att lära dig. Den här ordlistan hjälper dig att förstå några av de viktigaste begreppen inom SEO. Genom att förstå dessa termer kommer du att vara bättre rustad för att förbättra din webbplats placering på sökmotorernas resultatsidor (SERP).

Vad är en algoritm?

En algoritm är en uppsättning instruktioner eller regler som används för ett visst syfte. Den kan tillämpas i datorprogrammering, på människor och i beslutsprocesser. Algoritmer är i huvudsak utformade för att ta vissa datainmatningar och beräkningssteg för att producera önskade resultat. Algoritmer spelar en viktig roll i dagens värld - från att effektivisera vårt dagliga liv med smarta apparater till att hjälpa till att revolutionera medicinsk diagnostik, de finns överallt!

Alt-text

Alternativ text, mer känd som alt-text, är ett kraftfullt verktyg som gör det möjligt för personer med nedsatt syn att få tillgång till digitala bilder. Tekniken gör det möjligt för synskadade användare att förstå innehållet och sammanhanget i bilderna genom alternativa beskrivningar.

AMP

Accelerated Mobile Pages (AMP) är ett projekt med öppen källkod som syftar till att förbättra laddningshastigheten för mobila webbsidor. AMP har utvecklats av Google och ett ökande antal tekniska partner och har snabbt blivit branschstandard för att bygga snabbt laddande mobila webbplatser.

Ankartext

Ankartext är ett klickbart, markerat ord eller en fras som noggrant valts ut av en innehållsskapare för att länka till en annan sida eller ett annat dokument. Genom ankartexter kan sökmotorer identifiera vilken information som länkas till från en webbsida, vilket påverkar SEO-rankningen.

Avvisningsfrekvens

Avvisningsfrekvens eller "bounce rate" är det antal besökare som kommer in på din hemsida, men lämnar efter att besökt en sida. Man vill ha en låg avvisningsfrekvens, då en hög kan påverka er SEO negativt.

Bakåtlänk

När länkar går till din sida, från andra sidor kallas de bakåtlänkar. De är viktiga för att öka chanserna tt din hemsida får bra placeringar i sökresultaten.

Bildoptimering

För att optimera bilder på hemsidan skriver man in alt-texter, bildtexter och optimerar bildstorleken.

Bot

Botar är automatiserade datorprogram som även kallas spindlar och sökrobotar. Söker igenom och analyserar Internet, samt presenterar relevanta sidor för olika sökningar.

Crawling

Det en sökrobot gör när den söker igenom och analyserar innehåll på Internet.

Domän

Att välja en bra domän som motsvarar det man kan erbjuda kan ha stor betydelse för SEO.

Duplicerat innehåll

När samma innehåll förekommer på en hemsida för ofta, till exempel om man säljer produkter och får standardtexter från en leverantör.

Extern länk

En extern länk är en länk från en sida till en annan extern domän. Detta ord används ofta i samband med link building.

Google riktlinjer för webbansvariga

Genom att följa Googles riktlinjer hjälper du Google att hitta, indexera och ranka din hemsida i sökresultaten.

Hyperlänk

Länk från en webbsida till en annan webbsida.

Indexering

Vid sökningar i en sökmotor indexerar sökrobotar alla hemsidor på Internet för att hitta de bästa resultaten. Många faktorer vägs in för att visa bästa sökträff för alla sökningar.

Internlänk

Länkar inom samma hemsida och domän kallas internlänkar. Förbättrar användarvänlighet och navigering för besökare.

Kanonisk URL

Talar om för sökmotorer att innehållet har en på en url har en originalsida någon annanstans, för att undvika duplicerat innehåll.

Klickfrekvens

Klickfrekvens kallas även CTR (Click Trough Rate). För att få fram ett CTR-värde tar man antalet klick och delar med antalet visningar på Google.

Konvertering

Konverteringar är målet med en SEO-strategi. När besökare till din hemsida t.ex. genomför ett köp så har du uppnått ett mål. En hemsidas konverteringsgrad ökar ju bättre optimerad den är, eftersom den organiska trafiken ökar.

Lokal SEO

När människor letar efter företag i ditt område, så visas sidor som är optimerade efter lokala sökningar.

Long-tail nyckelord

Specifika längre sökfraser som brukar ha högre konverteringsgrad, men mindre trafik.

Länkbyggnad (Link Building)

Arbetet med att få inkommande högkvalitativa länkar och försöka få sökmotorer att lita på hemsidan, samt öka betydelsen bland sökresultaten. Link building är en viktigt del av Off-page SEO.

Metabeskrivning

Sammanfattning av textens viktigaste innehåll. Rekommenderas bestå av omkring 160 tecken.

Nyckelord

Ord som du vill synas med bland sökresultaten.

Nyckelordsdensitet

Antal nyckelord på sidan delat med antal ord. Det rekommenderas att fokusera på kvalitet och inte stoppa in för många nyckelord.

Organisk trafik

Trafik som inkommer till din hemsida via naturliga sökresultat i sökmotorer. Syftet är att driva in så mycket trafik som möjligt genom SEO, sökmotoroptimering.

Rankning

En hemsidas position bland sökresultat på vissa sökuttryck.

Robots.txt

Robots.txt är en fil där det går att stänga tillträdet för sökmotorer till vissa sidor. Det kan vara bra om man har duplicerat innehåll på en sida. Spara inte känslig information där, då vem som helst kan läsa det.

SEO

SEO är en förkortning för Search Engine Optimization, svenska; sökmotoroptimering. Processen att optimera innehåll på hemsidan så att det syns högt upp i sökmotorers sökresultat.

SERP

SERP är en förkortning för Search Engine Result Page och är resultatsidan som visas vid sökningar på Google.

Sitemap

En karta över din hemsidas struktur, med syfte att förklara den för sökmotorer.

Sökmotor

Ett verktyg som använder sökrobotar för att hitta information när sökningar görs på Internet. Google är väldens största sökmotor. Här är en lista på alla sökmotorer i Sverige.

URL

En url är en adress till en hemsida på Internet.

Webbplatshastighet (Site speed)

Tidsåtgången för att ladda in och visa en hemsida i webbläsaren. Ju snabbare desto bättre då detta förbättrar användarupplevelsen av webbplatsen.

Kom i kontakt med oss på Ostriching

Har du en fråga om SEO, tveka inte på att höra ev er.
cross